ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

ANİPRACİT

ANİPRACİT

ANİPRACİT

Enjeksiyonluk Çözelti

Kedi ve Köpekler için Antihelmintik

 

BİLEŞİMİ

ANİPRACİT enjeksiyonluk çözelti; berrak, renksiz çözelti halinde olup her ml’sinde 56,80 mg praziquantel içerir.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Praziquantel, izokinolin bileşiklerinden geniş spektrumlu anticestodal (şeritlere etkili) etkili bir ilaçtır. Etkisini; şeritlerin zar geçirgenliğini bozarak glikoz alımını engellemek ve parazitlerin enerji depolarını tüketmek suretiyle gösterir. Praziquantel ile şeritin (cestod) temasından çok kısa bir süre sonra strobilada bütün halkalar boyunca şiddetli kasılmalar olur ve bunun sonucunda bağırsağa gömülü çengeller serbest kalır ve bağırsakla parazitin teması kesilir. İlaç şeritlerin larvalarına da etki eder. Praziquantel’in biyolojik yarılanma ömrü 3 saat kadar olup % 80’i ilk 24 saatte vücuttan atılır. İlaç tüm vücut dokularına dağılır ve büyük oranda karaciğerde biyotransformasyona uğrar.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

ANİPRACİT enjeksiyonluk çözelti, köpek ve kedilerdeki aşağıda isimleri yazılı şeritlerle mücadelede kullanılır:

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Dipylidium caninum, Multiceps multiceps, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides sp.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Köpek ve kediler için farmakolojik doz: 5,7 mg Praziquantel/kg canlı ağırlık olup Pratik doz; Her 10 kg canlı ağırlık için 1 ml ANİPRACİT enjeksiyonluk çözelti’dir.

Canlı ağırlık

Anipracit enjeksiyonluk çözelti

Uygulama yolu

10 kg

1 ml

Kas içi veya Deri altı

11-20 kg

2 ml

Kas içi veya Deri altı

21-30 kg

3 ml

Kas içi veya Deri altı

Echinoccoccus ( kist hidatit ) kontrolünde ilaç kas içi kullanılmalıdır.

Deri altı uygulamada Anipracit miktarı 3 ml’yi geçiyorsa; doz ikiye bölünerek iki ayrı noktaya enjeksiyon yapılır. Kas içi uygulamada buna gerek yoktur.

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kedi ve köpeklerin yaşam şartları, beslenme şartları ve şeritlerin konakçı vücudunda olgun hale gelip yumurta bırakması( pre-patent dönem ) dikkate alınarak:

Çoban ve av köpeklerinde 4 haftada bir, E.granulosa, T.ovis ve T.hydatigena’nın yaygın olduğu bölgelerde 6 haftada bir, D. caninum enfestasyonu bulunan yerlerde 2 – 3 haftada bir, ev köpeklerinde 3 ayda bir, ev kedilerinde 4-6 ayda bir tedavi yenilenmelidir.

 

İSTENMEYEN ETKİLER

Büyük köpeklerde deri altı kullanılan ürün miktarının çok oluşu sebebiyle lokal deri reaksiyonu görülebilir.

 

KONTRENDİKASYONLARI

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

 

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hedef tür haricindeki hayvanlara uygulanmaz.

 

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaç ile doğrudan temastan kaçınınız.

 

 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ürün 30ºC’nin altında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Açılmış ürünler 30ºC altında ışıktan korunarak saklanmalı ve 4 hafta içinde tüketilmelidir.

 

DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİM

Dexamethasone uygulaması praziquantel’in serum konsantrasyonunu azaltabilir.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 10 ml’lik hidrolitik Tip II kahverengi cam şişelerde satışa arz edilmektedir.