ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

ANİPRAZOL

ANİPRAZOL

ANİPRAZOL KK

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

ANİPRAZOL KK Oral Tablet; yuvarlak, yassı bölünmeye uygun, beyaza yakın renkte olup 600 mg’lık her tablet 50 mg Praziquantel ve 500 mg Fenbendazol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

ANİPRAZOL KK geniş anticestodal etkili praziquantel ile antinematodal etkili fenbendazolün bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş; köpek ve kedilerdeki şerit ve yuvarlak kurtların mücadelesinde kullanılan bir üründür. Bir izokinolin bileşiği olan Praziquantel ağız yoluyla verilmesinden sonra sindirim kanalında tam ve çabuk emilir. 30 –120 dakika sonra pik plazma yoğunluğuna ulaşır. Tüm vücut kesimlerine dağılır, kan-beyin engelini aşar; safraya geçer. Bu nedenle konakçının baş, beyin, karın boşluğu, safra kanalları, barsaklar gibi değişik organ ve dokularına yerleşmiş olan şerit larvalarına ve erginlerine karşı etki gösterir. Etkisini; şeritlerin zar geçirgenliğini bozarak glikoz alımını engellemek ve parazitlerin enerji depolarını tüketmek suretiyle gösterir. Praziquantel ile şeritin (cestod) temasından çok kısa bir süre sonra strobilada bütün halkalar boyunca şiddetli kasılmalar olur ve bunun sonucunda barsağa gömülü çengeller serbest kalır ve barsakla parazitin teması kesilir. İlaç şeritlerin larvalarına da etki eder. Praziquantel’in biyolojik yarılanma ömrü 3 saat kadar olup % 80 ‘i ilk 24 saatte vücuttan atılır. İlaç tüm vücut dokularına dağılır ve büyük oranda karaciğerde biyotransformasyona uğrar.

Benzamidazol grubundan olan Fenbendazol ağızdan verildiğinde sindirim kanalı tarafından çok az emilir. Parazitlerin enerji metabolizmasını bloke edip, glikoz alımına engel olup aynı zamanda neurotoksik etki ile parazitleri öldürür. Fenbendazol tedavi dozlarında maximum serum konsantrasyonuna 6 ila 30 saat içinde ulaşıp ilacın 10 ila 27 saat sonra % 50 ‘si ortadan kalkar. Ürünün % 50 ‘si değişmemiş halde % 40’ı sülfon, sülfoksit gibi metabolitleri halinde dışkı ile atılır. İdrarda değişmemiş madde oranı % 1’den azdır.

KULLANIM YERİ /ENDİKASYONLAR

ANİPRAZOL KK Oral Tablet; köpek ve kedilerde aşağıda isimleri yazılı şerit ve yuvarlak kurtlara karşı mücadelede kullanılan kombine bir üründür.

Askaritler          : Toxocara canis, Toxocara catis, Toxascaris leonia

Kancalı Kurtlar: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

Şeritler               :Echinococcus granulosus, Ecinococcus multilocularis, Dyplidium caninum, Taenia sp.

Multiceps multiceps, Mesocestodies corti

Kamçılı kurtlar: Trichuris vulpis

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; ANİPRAZOL KK’ nın köpek ve kedilerde farmakolojik dozu 5 mg /kg canlı ağırlık Praziquantel, 50 mg/kg canlı ağırlık Fenbendazol olup pratik dozu her 10 kg canlı ağırlık için 1 tablettir. Pratikte aşağıda verilen doz tablosu kullanılabilir.

Köpekler için:

Canlı ağırlık Aniprazol KK Oral Tablet
10 kg

1 tablet

11-20 kg

2 tablet

21-30 kg

3 tablet

Kedilerde canlı ağırlığa göre doz ayarlaması yapılmakla birlikte genellikle  ½  tablet kullanılır.

Köpek ve kedilerde tedaviye günde bir defa olmak üzere birbirini takip eden üç (3) gün süreyle devam edilmelidir.

ANİPRAZOL KK Oral Tablet köpek ve kedilere sosis içine konularak (veya sosis ile sarılarak) , diğer yiyeceklerinin içine kırılıp karıştırılarak veya doğrudan yutturulmak suretiyle verilebilir. Ürünün kullanımdan önce veya kullanımı esnasında herhangi bir diyete gerek yoktur.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kedi ve köpeklerin yaşam şartları, beslenme şartları ve şeritlerin konakçı vücudunda olgun hale gelip yumurta bırakması (pre-patent dönem) dikkatte alınarak:

Çoban ve av köpeklerinde 4 haftada bir, E. granulosa, T. ovis ve T. hydatigena ‘nın yaygın olduğu bölgelerde 6 haftada bir, D. caninum enfestasyonu bulunan yerlerde 2-3 haftada bir, ev köpeklerinde 3 ayda bir, ev kedilerinde 4-6 ayda bir tedavi yenilenmelidir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Ürünün tavsiye edilen dozlarda yan etkileri görülmez. Aşırı dozlarda kusma ve ishal görülebilir. Köpeklerde Praziquantel 200 mg/kg ve üzeri dozlarda kusma yapabilmektedir. Köpekler normal dozun üç katına kadar hiçbir araz göstermeden ürünü tolere edebilirler. Ancak kediler daha hassas olup aşırı dozlarda kusma ve ishal olabilirler. Bu belirtiler hiçbir müdahaleye gerek kalmaksızın kendiliğinden kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenbendazol etkin maddesi, birlikte kullanıldığında gebelerde yavru atmaya sebep olabileceğinden, bromsolanlar (hilomid) ile birlikte kullanılmamalıdır. Dexamethasone uygulaması praziquantel’in serum konsantrasyonunu azaltabilir.

KONTRENDİKASYONLAR

4 haftalıktan küçük köpek yavrularında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Hedef tür haricindeki hayvanlara uygulanmaz.

Gebelikte kullanım: Fenbendazol teratojenik ve embriyo öldürücü etkisinden dolayı gebeliğin ilk 1,5 ayı süresince kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ürünün raf ömrü oda sıcaklığında kapalı ve ışıktan korunmak kaydıyla üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 10,20 ve 30 tablet içeren blister ambalajda ve karton kutu içinde 30,50 ve 120 tablet içeren beyaz renkli polietilen şişelerde sunulmaktadır.