ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

ARMAPEN LA

ARMAPEN LA

Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
1 ml’de 100.000 IU Prokain Penisilin G, 100.000 IU Benzatin Penisilin G, 200 mg Dihidrostreptomisin Baz (sülfat tuzu olarak) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Armapen-LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, penisilin ve dihidrostreptomisin kombinasyonuna duyarlı bir çok gram pozitif ve gram negatif bakteriye karşı etkili, geniş spektrumlu, uzun etkili bir formülasyondur. Kombinasyon halindeki benzatin ve prokain penisilin G, bilhassa çoğalma dönemindeki duyarlı bakterilerin hücre duvarı sentezlerini bozarak ölümlerine neden olur. Bu  durum aynı zamanda streptomisinin de daha yüksek derişimlerde bakteriye girmesini sağlar. Böylece daha yüksek yoğunluklarda bakteriye geçen dihidrostreptomisinde protein sentezini bozmak sureti ile etkir. Penisilin gram pozitif, dihidrostreptomisin ise gram negatif bakterilere etkili olduğundan, sinerjik etki ile spektrumu genişletilmiştir.
Penisilin-dihidrostreptomisin kombinasyonu sonucu ortaya çıkan sinerjik etki hem gram pozitif hem de gram negatif bakterileri içine alan bir spektruma sahiptir. Aşağıdaki bakterilere karşı invitro şartlarda etkili olduğu gösterilmiştir. Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Listeria sp., Pasteurella haemolytica, P. multocida, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Peptostreptococcus sp., Erysipelothrix insidiosa, Clostridium sp., Escherichia coli, Proteus sp., Moraxella sp., Actinobacillus lignieresi, Haemophilus sp. ve Salmonella sp.
Depo etkisi nedeni ile, enjeksiyon yerinden tedricen emilip, kanda kısmen serbest, kısmen proteine bağlı (penisilin %80-90, dihidrostreptomisin %30 oranında) halde bulunur. Böbrek, karaciğer, akciğer, deri ve yumuşak doku, mukoza, seroza ve bağ dokuya geçer. %80-90 oranında metabolik değişime uğramadan, büyük miktarlarda böbreklerden, daha az miktarda da safra, süt ve ter ile atılır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR
Armapen-LA Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığır, at, koyun ve köpeklerde penisilin ve dihidrostreptomisin kombinasyonuna duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sistemik ve lokal enfeksiyonlarda, sindirim, solunum ve üriner sistem enfeksiyonlarında ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Pratik doz: 1 ml/20 kg canlı ağırlık dozda kas içi yolla, tek doz olarak uygulanır.
Sığır-At    (400 kg canlı ağırlığa)    20 ml
Dana-Düve    (200 kg canlı ağırlığa)    10 ml
Buzağı-Tay    (100 kg canlı ağırlığa)    5 ml
Koyun    (40 kg canlı ağırlığa)    2 ml
Köpek    (10 kg canlı ağırlığa)    0.5 ml
Genelde tek doz yeterli olup, gerektiğinde 3 gün ara ile ikinci bir doz uygulanabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20, 50, 100 ve 250 ml’lik renksiz flakonlarda/karton kutuda takdim edilmiştir.