ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

BİOCAN B

BİOCAN B

BİLEŞİMİ
Enjektabl aşı
1 ml’si:
Borrelia burgdorferi inact.: Borrelia garinii en az 3 x 108,0
Borrelia afzelii en az 3 x 108,0
%2 alüminyum hidroksit jel, sodyum mertiyolat, tamponlanmış tuz çözeltisi.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Tek doz aşı olarak vücuda uygulandığında, antijen yabancı madde olarak tanınır ve bu şekilde vücut içinde belli koruyucu mekanizmalar (makrofajlar, opsoninler, inter-lökinler, B-lenfositleri vb.) harekete geçer.
Bu etkisi sayesinde, B. burgdorferi ‘nin her iki suşunda (B. garinii ve B. afzelii) bulunan antijenik belirleyicilere karşı spesifik antikorlar oluşturulur. Lyme hastalığı germleri tarafından, örneğin B. burgdorferi sensu stricto (B. garinii, B. afzelii ve ayrıca diğer tüm alt suşlara karşı da organizmayı koyucu) organizma enfekte olduğunda, grup antijenlerinin varlığı sebebiyle, bu spesifik antikorlar ard arda gelen enfeksiyonları engelleyici olacaktır. 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Hedef tür: Köpek
Endikasyonlar: Lyme hastalığına karşı aktif bağışıklık için 12 haftalık veya daha büyük köpeklere uygulanır. İlk aşılamadan sonra antikor titresi artar, 2-3 hafta sonraki tekrar aşılamadan sonra en yüksek düzeye ulaşılır. Bağışıklık 1 yıl süreyle devam eder. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz; 12 haftalıktan büyük hayvanlara, yaşa, ağırlığa ve ırka bakılmaksızın 1 ml‘dir.
Uygulama deri altı (SC) olarak, tercihen kürek kemikleri arasındaki bölgeye yapılır veya kas içi (IM) olarak kalça kasına uygulanabilir. İlk aşılamadan sonra, ikinci aşılama 14-21 gün sonra yapılmalıdır. Bağışıklığı belirli bir düzeyde tutabilmek amacıyla aşılamalar her yıl tekrar edilmelidir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Biocan B aşısının test edilmesi esnasında, istenmeyen etkiler bulunmamıştır. Biocan B aşısıyla aşılama yapıldıktan sonra oluşabilecek yerel reaksiyonların aşılama sonrası 3 hafta içinde kendiliğinden absorbe olduğu gözlenmiştir. 

UYARILAR
Lyme hastalığından şüpheli köpekler, aşılanan hayvanların riskli grubunda bulunurlar. Bu tip olaylarda, hastalık uygun serolojik testlerle kontrol altında tutulmalıdır. Geçimsizlik çalışmaları olmadığından, aşı diğer veteriner ilaçları ile karıştırılmamalıdır. Diğer Biocan aşı tipleriyle aynı anda uygulanabilir, ancak her zaman her bir aşı vücudun farklı bölgelerine uygulanmalıdır (tercihen karşılıklı vücut kısımlarına). Gebelik ve laktasyon esnasında bu aşının kullanımıyla ilgili kontrendikasyonlar bilinmemektedir. Hem anneyi hem de fötusu zor duruma sokmamak için gebeliğin son 2 haftasında gebe dişiler aşılanmamalıdır. 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Yoktur.

KONTRENDİKASYONLAR
Klinik olarak hasta hayvanlara aşı uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Karanlık ve kuru bir yerde +2°C / +8°C arasında muhafaza edilmeli, aşı dondurulmamalıdır.
Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Aşı, tip I camdan yapılmış 3 ml lik flakonlara doldurulmuştur ve bir lastik tıpa ve bir alüminyum kapakla kapatılmıştır.
A/ 10 flakonluk plastik kutu
10 x 1 ml Biocan B inj. aşısı
5 x 1 ml Biocan B inj. aşısı
2 x 1 ml Biocan B inj. aşısı
B/ 20 flakonluk plastik kutu
20 x 1 ml Biocan B inj. aşısı
C/ 100 flakonluk plastik kutu 100 x 1 ml
Biocan B inj. aşısı 50 x 1 ml
Biocan B inj. aşısı Her aşı ambalajının içinde ambalaj broşürü (prospektüs) bulunur.