ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

BİOCAN C

BİOCAN C

BİLEŞİMİ-1 ml’si:
Coronavirus canis, inaktivasyondan önce en az 10 6,5 TCID 50
Alüminyum Hidroksit (%2) 0,1 ml
İlaç Formu : Enjeksiyonluk çözelti

 


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
BIOCAN C hayvana ilk kez uygulandıktan sonra organizmaya giren alüminyum hidroksite bağlı olan antijenler organizmada ki pek çok spesifik olmayan koruyucu mekanizmayı(makrofajlar, opsoninler, inter-lökinler, B-lenfositleri vs.) harekete geçirir. 14-21 gün sonra Rapel(tekrar) aşılama yapılır. Spesifik antikorlar Rapel aşılamadan sonra oluşur ve bu spesifik antikorlar hayvanı Coronavirus enfeksiyonuna karşı korur. Spesifik bağışıklık rapel dozdan sonra 7-14 gün içinde oluşur.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Hedef Tür : Köpekler
Endikasyonlar : 5 haftalık ve daha büyük yaştaki köpeklerin Canine Coronavirus’a karşı aktif bağışıklığını sağlamak için kullanılır. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
5 haftalık ve daha büyük yaştaki köpeklere; hayvanların yaşı, ağırlığı ve ırkına bakılmaksızın 1 ml deri altı uygulanır. İlk uygulamadan 14-21 gün sonra Rapel (tekrar uygulaması) yapılmalıdır. Daimi bağışıklığı sağlamak için aşı her yıl tekrarlanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR :
Sağlıklı olan hayvanlara uygulama yapılmalıdır.
Her hangi bir antiparazitik uygulama, aşılamadan 10 gün önce yapılmalıdır.
Aşılanan hayvanlar eğitime veya zor performanslara tabi tutulmamalıdır.
Gebe dişi köpekler doğumdan önceki son 2 haftada aşılanmamalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Aşılama yerinde kendiliğinden 3 hafta içinde kaybolan lokal bir reaksiyon ( bezelye büyüklüğünde) oluşabilir. Hipersensitivite nadir olarak oluşabilir. 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Yoktur.

KONTRENDİKASYONLAR
Genel ateşli hastalık durumlarında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kuru, karanlık bir yerde 2 / 8 °C de muhafaza edilmeli ve aşı dondurulmamalıdır.
Raf Ömrü : Üretim tarihinden itibaren 2 yıl’dır.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Aşı, tip I camdan yapılmış 3 ml’lik flakonlara doldurulmuş, plastik tıpa ve alüminyum kapakla kapatılmıştır.
A/ 10 flakonluk plastik kutu: 10 x 1 ml
Biocan C enj. aşısı B/ 20
flakonluk plastik kutu: 20 x 1 ml
Biocan C enj. aşısı C/ 100
flakonluk plastik kutu: 100 x 1 ml
Biocan C enj. aşısı 50 x 1 ml
Biocan C enj. aşısı Her aşı ambalajının içinde ambalaj broşürü (prospektüs) bulunur.

İmha Şartları : Müstahzara ait ambalajın ve atıkların imhası geçerli düzenlemelere göre yapılmalıdır