ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

BİOCAN R

BİOCAN R

BİLEŞİMİ
İnaktif kuduz virüsü (2-4 IU), Alüminyum hidroksit jel, Sodyum merthiolate, kültür vasatı.

 

ÖZELLİKLERİ
Aşı, doku kültürleri üzerinde üretimi yapılan ve alüminyum hidroksit jel üstünde absorbe edilen saflaştırılmış, inaktif kuduz virüsü ihtiva eder. 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Endikasyon: Hedef hayvanların kuduza karşı aktif bağışıklığı.
Hedef Hayvan Türleri: Köpek, kedi ve diğer kürklü hayvanlar, sığır, at, koyun, keçi, domuz ve diğer çiftlik hayvanları. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz: Yaş, ırk veya ağırlık farkı gözetmeksizin doz 1 ml dir.

Uygulama yolu:
– Derialtı (SC) – tercihen omuz kürek kemiği arasından
– Kas içi (IM) – tercihen kalça kasına.
Kullanmadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Hayvanlar 3 aylıktan itibaren aşılanmalıdır. Koruyucu bağışıklık; aşı uygulanmasından 14 gün sonra şekillenir. Hayvanlar 3 aylıktan daha önce aşılanmış ise, 3 aylık oldukları zaman tekrar aşılanmalıdır (iki aşı arasında minimum 14 gün olmalıdır). 3-12 aylık iken aşılanmış hayvanlar, ilk aşıdan bir yıl sonra tekrar aşılanmalıdır. İlk aşılamadan 1 yıl sonra tekrar yapılan aşılama ile, hayvanlarda minimum 2 yıl süreyle kuduza karşı bağışıklık sağlanır. Hayvanlar her yıl düzenli olarak aşılanmalıdırlar.

Biocan serisi aşılar ile önerilen aşılama şeması : (Bkz. Biocan DHPPI +L inj. )

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Hassas hayvanlarda uygulama yerinde mercimek büyüklüğünde lokal şişkinlik oluşabilir. Bu kendiliğinden birkaç gün içinde geçer. Bu süre çok hassas hayvanlarda 3 hafta kadar sürebilir. Çok ender olarak hassas hayvanlarda aşılamalara karşı hipersensitivite görülebilir. 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Sıfır “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Her türlü ateşli hastalığı veya paraziter hastalığı olan ve kuduz hayvan tarafından ısırılan veya yaralanan hayvanlar aşılanmamalıdır. İnsanı ısıran veya yaralayan hayvanlar karantina periyodu geçirildikten sonra aşılanabilir. Doz aşımı: Tavsiye edilen dozdan fazla verilse de tehlike oluşmaz. Çünkü üretimde kullanılan antijen inaktifdir. Hedef türler için özel uyarılar: Sadece sağlıklı ve kondisyonu iyi olan hayvanlar aşılanmalıdır. Olası antiparaziter tedavi aşılamadan en az 10 gün önce yapılmalıdır. Aşılanan hayvanlar, aşıdan sonra 1 hafta içerisinde eğitime tabi tutulmamalı, uzak mesafelere nakledilmemeli, egzersiz yaptırılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kuru ve karanlık bir yerde +2/+8 ºC de saklanan aşının raf ömrü 24 aydır.
Aşı dondurulmamalıdır.
Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihi geçmiş olan aşılar kullanılmamalıdır

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20 x 1 ml, 10 x 2 ml, 5 x 20 ml