ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

EKOPEN LA

EKOPEN LA

EKOPEN LA ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON

(VETERİNER SİSTEMİK ANTİBAKTERİYEL)

BİLEŞİMİ

EKOPEN LA; uzun etki sağlamak amacıyla hazırlanmış, beyaz renkli süspansiyon halinde olup , her ml’sinde

Prokain – Benzilpenisilin 120.000  IU
Benzatin – Benzilpenisilin 80.000  IU
Dihidrostreptomisin sülfat 258.00   mg (200 mg Dihidrostreptomisin baz )
Prokain HCl 20,00  mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

EKOPEN LA Enjeksiyonluk süspansiyon, sığır, koyun, at ve köpeklerde Penisilin ve/veya Dihidrostreptomisin’e duyarlı bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Doğal olarak elde edilen penisilinlerden en güçlü antibakteriyel etki sağlayan Benzil penisilin (Penisilin G), fermentasyon ortamına amin grubuna benzil asetik asidin ilave edilmesi ile Penisilin notatum’dan elde edilir. Benzil Penisilin özellikle Gram-pozitif mikroorganizmalara karşı bakterisid etkilidir. Hücre duvarının oluşumunu engellemek yoluyla bakterilerin çoğalmasına karşı etki gösterir. Bunun sonucunda mikroorganizma içerden gelen osmotik basınca bağlı olarak parçalanır. Prokain ve benzatin tuzları sayesinde Benzil penisilin’in parenteral uygulamaları ile 3-5 güne varan antibakteriyel etki elde edilir. Aminoglikozit bir antibakteriyel olan dihidrostreptomisin grubun diğer üyeleri gibi genel olarak Gram negatif bakterilere etkilidir. Duyarlı bakterilerde protein sentezini inhibe ederek etkisini gösterir.

Penisilin-streptomisin kombinasyonu sinerjik bir etki göstermektedir. Streptomisine karşı hücre duvarı geçirgenliği az olan streptokoklar gibi gram pozitif bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlarda, penisilin hücre duvarı sentezine engel olarak streptomisin’in hücre içine geçişini arttırmaktadır.

Penisilin-streptomisin kombinasyonu sonucu ortaya çıkan sinerjik etki hem gram pozitif hem de gram negatif bakterileri içine alan bir spektruma sahiptir. Aşağıdaki bakterilere karşı invitro şartlarda etkili olduğu gösterilmiştir;

Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Listeria sp., Pasteurella haemolytica, P. multocida, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Peptostreptococcus sp., Erysipelothrix insidiosa, Clostridium sp., Escherichia coli, Proteus sp., Moraxella sp., Actinobacillus lignieresi, Haemophilus sp., Salmonella sp.

Prokain Benzil penisilin kas içi yolla uygulandığında iyi emilir ve 3-4 saat içinde serumda en yüksek konsantrasyona ulaşır. Benzatin benzil penisilin kas içi yolla uygulandığında emilim hızı yavaştır ve pik plazma yoğunluğuna daha geç ulaşır; etkili yoğunluğu 3-5 gün devam eder. Benzil penisilin ve benzatin benzil penisilin vücuttan metabolize olmadan başlıca idrar ve kısmen safra ve diğer yollarla atılırlar. İlacın vücutta geri kalan bir kısmı metabolize olurken bir kısmı da süt, safra ve salya ile atılır. Dihidrostreptomisin parenteral uygulamada iyi emilir ve 1 saat sonra serumda pik konsantrasyona ulaşır. Dihidrostreptomisin plazmada % 30-35 oranında proteinlere bağlanır. Daha çok böbrek, iskelet kasları ve karaciğerde birikir. Vücuda giren Dihidrostreptomisinin %80 i glomerüler filtrasyonla böbreklerden atılır. Atılma hızı ilk dört saat boyunca yüksektir ve 24 saatte ilacın % 65 kadarı vücudu terk eder. Dihidrostreptomisin % 2-5 oranında safra ile de atılır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

EKOPEN LA Enj. Süspansiyon sığır, buzağı, koyun, at ve köpeklerde Penisilin ve Dihidrostreptomisin kombinasyonuna duyarlı etkenler tarafından oluşturulan solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları, kuzu ve buzağı septisemileri ve göbek enfeksiyonları, özellikle akut-septik mastitislerde parenteral destek olarak, listeriosis ve meningitis, yara, apse, ayak gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve ayrıca viral enfeksiyonlardan oluşan sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: EKOPEN LA yalnız tek dozda ve derin kas içi olarak uygulanır. Hayvanlara ve kilolarına göre uygulanacak doz miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Canlı Ağırlık Doz
At ve sığırlara 500 kg için 20 ml
Buzağı, tay, koyun 100 kg için 4 ml
Köpeklere 10 kg için 0,4 ml

*Şişe kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.