ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

GENTAVET

GENTAVET

BİLEŞİMİ GENTAVET %10 Enjeksiyonluk Çözelti, beher ml’inde 100 mg Gentamisin baza eşdeğer Gentamisin sülfat içeren, açık sarı renkli bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Gentamisin, aminoglikozid yapılı ve orta spektrumlu bir antibiyotiktir. Bakterisid etkisini, kendisine duyarlı mikroorganizmalarda ribozomun 30 S alt ünitesine geri dönüşümsüz bağlanmak suretiyle protein sentezini inhibe ederek gösterir. Gentamisine başlıca duyarlı bakteriler şunlardır; E.coli, Enterobacter spp., Campylobacter spp., Klebsiella spp., Yersinia spp., Serratia spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp. . Çoğu Pseudomonas aeroginosa suşları ve Staph. aureus çoğunlukla duyarlıdır. Ancak Streptococcus spp.’lerin de aralarında bulunduğu diğer gram pozitif bakteriler, bazı Pseudomonas spp. ve anaerob bakteriler gentamisine dirençlidir. Gentamisin, kas içi yolla verildiğinde 15 dakika sonra etkili olur ve bir saatin içerisinde de maksimum kan yoğunluğuna ulaşır. %25-30 oranında serum proteinlerine bağlanır. Vücudun dokusal kesimlerine hızla ve geniş ölçüde dağılır. Plasenta, plöra ve periton boşluklarına geçer. Büyük oranda değişmemiş halde idrarla atılır. Çok az miktarlarda olmak üzere safra ve sütle de atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR Sığır, at, köpek ve kedilerde; Solunum sistemi enfeksiyonları, Ürogenital sistem enfeksiyonları (nefrit, piyelonefrit, sistit, metrit, endometrit, servisit) Kolibasillosis, Salmonella ve Gentamisine duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyemi, septisemi, yumuşak doku enfeksiyonları, Kedi ve köpekte otitis externa olgusunda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Gentamisin’in farmakolojik dozu 4 mg/kg canlı ağırlık/gün olacak şekilde doz hesaplanır. Pratik dozlar aşağıdaki gibidir; GENTAVET %10 Enjeksiyonluk Çözelti; kas içi (K.İ.) ve deri altı (D.A.) yolla uygulanır. Tedaviye ilk gün dozu ikiye bölerek, daha sonra günde bir kez olmak üzere 3 gün devam edilir. Kesinlikle doz aşımı yapılmamalıdır, özellikle zayıf ve küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır. Uygulama esnasında asepsi ve antisepsi kurallarına özen gösterilmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR Hipovolemik hayvanlarda aminoglikozidlerin zehirliliği artmaktadır. Bu nedenle böyle hayvanlarda aminoglikozidlerle tedavi esnasında bu husus göz önünde bulundurularak, hastanın rehidrasyonunun sağlanması tavsiye edilir. Gram negatif bakteriyel enfeksiyonların aminoglikozidlerle tedavisi sırasında kandaki endotoksin düzeyinin artarak şoka neden olabileceği unutulmaması ve bununla ilgili önlemlerin alınması tavsiye edilir. Tüm aminoglikozidler kan basıncını ve kalp debisini düşürür, kalp hızını yavaşlatırlar. Ayrıca kan total kalsiyum seviyesini düşürürler. Hayvanın yaşı, şok, asidoz, akut renal yetmezlik, hepatik disfonksiyon, sepsis, daha önceden aminoglikozidlere maruz kalınmış olunması, elektrolit imbalansı, hipotansiyon aminoglikozidlere duyarlılığı arttırır. Diğer ilaçlarla olabilecek etkileşimleri nedeniyle ilaç geçimsizliği bölümü okunmalıdır.