ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

MELOXİCAM

MELOXİCAM

BAVET MELOXİCAM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

(NONSTERİOD ANTİİNFLAMATUAR, ANTİROMATİZMAL)

BİLEŞİMİ

Bavet Meloxicam, şeffaf, sarı renkli, berrak, kokusuz, steril enjeksiyonluk çözelti halinde olup her ml’sinde 5 mg Meloxicam içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Meloxicam oksikam grubundan nonsteroid antiinflamatuar bir etkin maddedir. Meloxicam analjezik, antiromatizmal, antipiretik, antiinflamatuar ve antieksudatif etkilere sahiptir. İndüklenebilir siklooksijenaz olan COX -2 iltihap olayına yol açan farklı etki ve etkenler tarafından proinflamatuar etkili prostoglandinlerin oluşumuna yol açar. Selektif cyclooxygenesa -2 (COX -2) inhibitörü olan meloxicam analjezik, antiromatizmal, antipiretik, antiinflamatuar ve antieksudatif etkilerini yangı mediatörleri olan prostoglandinlerin sentezini inhibe ederek göstermektedir.

Meloxicam 0,5 mg /kg dozda derialtı (sc) uygulamayı takiben 6 -8 saat sonra 2,1 µg/ml ‘lik doruk plazma seviyesine ulaşır. Biyoyararlanımı deri altı uygulamada %92 ‘dir. Yarılanma ömrü yaklaşık 26 saattir. Meloxicam %98 oranında plazma proteinlerine bağlanır. En yüksek ilaç konsantrasyonuna karaciğerde, böbrekte ve safrada rastlanır. Meloxicam vücuttan %50 oranında idrar ile geriye kalanı ise dışkı ile atılmaktadır.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Sığırlarda, köpek ve kedilerde antiinflamatuar, antiromatizmal olarak kullanılır. İshallerde su kaybını azaltmak için tendo ve tendo kılıfı yangılarında, akut ve kronik nitelikli eklem hastalıklarında ve romatizmal hastalıklarda kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; farmakolojik dozu sığırlarda deri altı (sc) veya damar içi (iv) yolla 0,5 mg/kg canlı ağırlık; kedi ve köpeklerde deri altı yolla 0,2 mg/kg canlı ağırlık dozunda uygulanır.

Pratik doz tablosu aşağıda verilmiştir.

Hayvan Türü           Canlı Ağırlık (kg)            Farmakolojik Doz (1mg/kg)             Dozu (ml)             Uygulama Şekli                  
Buzağı-Dana 50-100 0,5 5-10 Deri altı (sc), Damar içi (iv)
  150-200 0,5 15-20 Deri altı (sc), Damar içi (iv)
Erişkin Sığır 250-300 0,5 25-30 Deri altı (sc), Damar içi (iv)
  350-400 0,5 35-40 Deri altı (sc), Damar içi (iv)
  450-500 0,5 45-50 Deri altı (sc), Damar içi (iv)
Köpek 10 0,2 0,4 Deri altı (sc)
  20 0,2 0,8 Deri altı (sc)
Kedi 5 0,2 0,2  

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

Gebelikte Kullanım: Önerilen kullanım şeklinde gebe ineklerde güvenlidir. Ancak köpek ve kedilerde gebelikle ilgili yeterli çalışma olmadığından gebeliğin son 1/3 ünde kullanılmaması önerilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Deri altı uygulamada ürünün uygulandığı yerde hafif, lokal ve kendiliğinden geçen reaksiyonlar görülebilir. Gastrointestinal sistem yan etkilerine neden olur. Önerilen dozlarda herhangi bir yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Glukokortikoitler, diğer nonsteroid antiinflamatuarlar ve antikoagulan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Doz toleransı geniştir. Doz aşımı durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra elde edilen inek sütü 10 sağım boyunca kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Karaciğer, kalp ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Meloksikama karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gastrointestinal ülserasyon ya da kanaması olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaçla doğrudan temastan kaçınılmalıdır. İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. gıdalar yenilmemelidir. Uygulama sonrası eller iyice yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Güneş ışığından korunarak oda ısısında (15–25°C) saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml, 100 ml Tip I renksiz cam şişelerde satışa sunulmaktadır.