ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

NEO KORT

NEO KORT

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
NEO- KORT
Göz ve Kulak Damlası
Antibakteriyel + Steroid Damla
BİLEŞİMİ
NEOKORT Göz ve Kulak Damlası, steril, berrak ve renksiz bir çözelti olup beher ml’de 1mg Deksametazon 21
fosfat ile 3.5 mg Neomisin baza eşdeğer Neomisin sülfat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Lokal antibakteriyel etkili NEO-KORT, geniş spektrumlu bir antibiyotik olan Neomisin ile
antienflamatuar etkiye sahip, sentetik bir kortikosteroid olan Deksametazon sodyum fosfatın steril şartlarda
hazırlanmış bir üründür.
Neomisin, Streptomyces fradiae kültüründen sentezlenen gram negatif ve gram pozitif
mikroorganizmalara karşı bakterisit etkili bir antibakteriyeldir.
Deksametazon sodyum fosfat yangı azaltıcı aktiviteye sahip sentetik bir kortikosteroiddir.
NEO-KORT, neomisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu göz ve kulak enfeksiyonlarında
antibakteriyel ve antienflamatuvar etkili güçlü bir kombinasyondur.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
NEOKORT, evcil hayvanlarda bakteriyel veya alerjik nedenlerle oluşan; konjuktivitis, keratokonjuktivitis,
keratitis, iritis, iridocyclitis v.b. gibi göz hastalıkları ile akut ve kronik otits eksterna’da, suppuratif otitis
eksterna’da, parazit infestasyonlarından sonra oluşan otitis eksterna’da ve kulak dermatitlerinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Göz Hastalıklarında;
At ve sığırlarda: Günde 2- 3 defa her göze 4- 6 damla damlatılır.
Koyun, keçi, buzağı, kuzu, oğlak, köpek ve kedilerde: Günde 2- 3 defa her göze 2- 4 damla damlatılır.
Kulak Hastalıklarında:
Bütün evcil hayvanlarda vakanın şiddetine ve hayvanın türüne göre günde 2 defa 2- 3 damla, önceden kir ve
iltihapları temizlenmiş olan kulak kanalına damlatılır. İnatçı vakalarda kulak içine NEO-KORT’lu bir tampon
tatbik edilir.
Uygulama sıklığı durumun şiddetine göre değişir. İyileşme görülmeye başladıktan sonra doz dereceli olarak
azaltılmalıdır. Uygulama 10 günden uzun sürmemelidir.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER
Viral enfeksiyonların varlığında kortikosteroidler enfeksiyonun seyrini kötüleştirebilir.
3 gün içerisinde herhangi bir iyileşme görülmediği veya durumun kötüleşmesi halinde teşhis yeniden gözden
geçirilmelidir. Kulağa uygulanan bir şişenin daha sonra göze uygulanması doğru değildir. Bu nedenle göz ve
kulak için ayrı ambalajların kullanılması tavsiye edilir.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
İçerdiği kortikosteroid nedeniyle intraoküler basıncı artırabilir ve korneanın epitelizasyonunu inhibe edebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Ototoksik olduğu bilinen ilaçlar ile bir arada kullanılmamalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) et ve süt için “0” gündür.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
KONTRENDİKASYONLAR
Kortikosteroid içeren oftalmik preparatların kullanılması, korneanın derin ve ülserli lezyonlarında, mantar
enfeksiyonlarında, glaukomlarda ve viral enfeksiyonların varlığında kontrendikedir.
Gebelikte kullanımı : Hayvanların gebelik döneminde kullanım güvenliği henüz kanıtlanmamıştır.