ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

NERVİT

NERVİT

BİLEŞİMİ

NERVİT KOMPOZE Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz, berrak, karakteristik kokulu, steril bir enjeksiyonluk çözelti olup beher ml’de 100 mg Vitamin B1 ile 10 mg Vitamin B6 içerir.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

NERVİT KOMPOZE Enjeksiyonluk Çözelti, B grubu vitaminlerden tiamin (Vitamin B1) ile pridoskin (Vitamin B6) kombinasyonudur.

Tiamin (Vitamin B1), insan ve hayvan vücudunda ATP tarafından fosfatlanarak, tiamin difosfata dönüşür. Tiamin difosfat vücutta karbonhidratların ara metabolizmasında rol oynayan önemli bir koenzimdir.

Tiamin, pirofosforik asit esteri şeklinde karbonhidrat metabolizmasına katılıp katalizör görevi yaparak aktif asetik asidin ortaya çımasını sağlar. Aktif asetik asit dokularda görülen pirüvik ve laktik asit birikimini ortadan kaldırarak sinirsel uyarıların iletimine katılan asetilkolin’in ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Buna bağlı olarak B1 Vitamini enjeksiyonundan kısa süre sonra organizmanın karbonhidrat ve yağ metabolizmasının ve sinirsel fonksiyonların düzene girdiği, büyümenin ise hızlandığı görülür.

Kas içi uygulandığında hızla emilir ve birçok vücut dokusuna dağılır. Tiaminin emilimi büyük ölçüde duodenum ve ince barsakların üst kısmında gerçekleşir. Vücut gereksinimi kadar olan kısmı depolanır kalan kısmı da parçalanmış metabolitler halinde idrarla atılır.

Pridoksin (Vitamin B6), hidroksillenmiş ve iki metil alkol grubu içeren bir piridin türevidir. Aminoasitlerin katabolizma ve anabolizmaları ile ilgili enzim reaksiyonlarında koenzim olarak aktivite gösterir. Bu bakımdan aminoasit metabolizması ile karbonhidrat, yağ asitleri ve enerji metabolizması arasında önemli bağlantı kurar. Aynı zamanda, hemoglobinin şekillenmesi için de gereklidir. Pridoksin parenteral yolla verildikten sonra kolayca emilir ve tüm vücuda dağılır. Emilimin ardından, pridoksal fosfat ve pridoksamin fosfata dönüşür. Başlıca karaciğerde metabolize olur. 4-piridoksik asit ve diğer inaktif metabolitlerine okside olur idrarla atılır. Rumen mikroflora dengesinin bozulduğu, rumen asidozu ve alkolozu gibi her türlü gıdai indigesyonlarda ve gastrointestinal enfeksiyonlarda tüm B vitaminleri gibi, B1ve B6 vitaminlerinin sentezi de yavaşlar ya da durur.

 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

NERVİT KOMPOZE Enjeksiyonluk Çözelti, B1 ve B6 vitaminlerinin eksikliklerinden kaynaklanan durumlarda endikedir.

– Eğrelti otu gibi tiaminaz enzimi içeren bitkilerle zehirlenmeler, çiğ balıkla beslenme ve amprolyum uygulamaları da antagonizma nedeniyle B1 vitamini noksanlığında,

– B1ve B6 vitamin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve sebepsiz gibi görülern duyarlık artışı, ışığa duyarlılık, iştah kaybı, gelişme yavaşlaması veya durması, kuru kepekli dermatit, kıl dökülmesi, lens bozuklukları, korneada vaskülarizasyon ve katarakt, yürüyüş bozuklukları, ataksi, epileptik kramplar, pareziler, genel zayıflık, periferik sinirlerde miyelin kaybı, mikrositer veya hipokromik anemi, kusma, yutma güçlüğü, rezorbsiyon bozuklukları ve sindirim sistemi mukozası bozukluğuna bağlı diyarelerde destek olarak, poliensefalomalazi oluşturan hastalıklar, rumen asidozu ve alkolozu, gastro intestinal sisteme bağlı bozukluk ve enfeksiyonların tedavisinde destek amaçlı kullanılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

HAYVAN TÜRÜ DOZ HAYVAN TÜRÜ DOZ
Sığır-at 10 – 20 ml Kuzu – oğlak 1 – 2 ml
Buzağı-tay 3 – 5 ml Koyun – keçi 3 ml
Dana- tay (1 yaşını doldurmuş) 5 – 10 ml Kedi – köpek 1.5 – 2 ml