ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

NOBİVAC DHPPI

NOBİVAC DHPPI

Tanım
Köpek Distemper virus (Canine Distemper virus: CDV), köpek Adeno virus tip ı ve tip 2 (Canine Adeno Virus tip ı: CAVı ve tip 2: CAV2), köpek Parvo virus (Canine Parvo Virus: CPV) ve köpek Para-influenza virusa (Canine Para-influenza Virus: CPi) karşı kombine canlı aşı. Bileşenlerinin tek başlarına uygulanması kadar etkilidir. Nobivac DHPPi ile ı2 haftalık genç köpeklerin aşılama programı tamamlanabilir.

Bileşimİ
Her doz Nobivac DHPPi, köpek Distemper virusun attenüye Onderstepoort suşundan _ı04 TCIDso, köpek Adeno virus tip 2’nin attenüye Manhattan LVP3 suşundan _ı 04 TCIDso, köpek Parvo virusun attenüye cı 54 suşundan o! ı 07 TCIDso ve köpek para-influenza virusun attenüye Cornel! suşundan o! ı 05.5 TCIDso içerir.

Formülasyon
Dondurularak kurutulmuş aşı ve diluent.

Hedef Türler
Köpekler.

Endikasyonlar
Köpek Distemper virus, köpek Adeno virus Tip 2, köpek Parvo virus ve köpek Para-influenza virusa karşı aşılama amacıyla kullanılır. Bunun yanında köpek Adeno virus Tip ı tarafından oluşturulan infeksiyöz hepatitise karşı da koruma sağlar.

Aşılama Programı
Nobivac DHPPi, köpek yavrularında aşılama programlarının temelini oluşturmaktadır ve önerilen aşılama programının bir parçasıdır. Her yıl tekrarlanması gerekmektedir.

Uygulama Yolu
Nobivac DHPPi Nobivac Solvent, Nobivac Lepto, Nobivac Rabies, Nobivac Corona, Nobivac LC ya da Nobivac RL ile sulandırılarak derialtı enjekte edilir.

Sunum
10 adet tek dozluk Nobivac DHPPi içeren kutularda.

Saklama Koşulları
2-8 ‘c arasında saklanmalıdır.

Uyarılar
Diğer protein preparatlarında olduğu gibi nadiren de olsa anafıraktık reaksiyonlar görülebilir.

Ek Bilgi
Nobivac DHPPi gebe köpeklerde güvenlidir.