ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

NOBİVAC PARVO C

NOBİVAC PARVO C

Tanım
Köpek Parvo virusun (Canine Parvo VIrus: CPV) patentli C1 54 suşunu içeren modifiye canlı aşı. Maternal immunitenin halen yüksek oldu_u 4-6 haftalık kadar genç yavrularda da kullanılabilir. Nobivac Parvo-C ile baOışıklıOın düşük olduğu geçiş dönemi (immunity gap) kapatılabilir.

Bileşim
Her bir doz _ı 07 TCIDso köpek Parvo virusun attenüye C154 suşunu içerir.

Formulasyon
Dondurularak kurutulmuş aşı ve diluent.

Hedef Türler
Köpekler.

Endikasyonlar
Köpek Parvo virusa karşı aşılama.

Aşılama Programı
Nobivac Parvo-C, özellikle 4-6 haftalık köpek yavrularında ilk aşılamanın temelini oluşturmaktadır ve köpekler için önerilen aşılama programının bir parçasıdır.

Uygulama Yolu
Nobivac Parvo-C Nobivac Solvent, Nobivac Corona ya da Nobivac Lepto ile sulandırılarak derialtı enjekte edilir.

Sunum
Her kutu, ı o adet Nobivac Parvo-C içerir.

Saklama koşulları
2-8 -C arasında saklanmalıdır.

Uyarılar
Diğer protein preparatlarında oldu_u gibi nadiren de olsa anafılaktik reaksiyonlar görülebilir.

Ek Bilgi
Nobivac Parvo-C gebe köpeklerde güvenlidir.