ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

PENOKSAL LA

PENOKSAL LA

BİLEŞİMİ
1 ml’de, 100.000 IU Prokain penisilin G, 100.000 IU Benzatin penisilin G, 200 mg Dihidrostreptomisin baz (sülfat tuzu olarak) içerir.

ENDİKASYONLAR
Sığır, at, koyun ve köpeklerde penisiline ve streptomisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen; yumuşak doku, sindirim, solunum ile üriner sistem enfeksiyonlarında ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlara karşı kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Pratik doz:
1 ml/20 kg canlı ağırlık dozda kas içi yolla uygulanır.

Hayvan Türü Canlı Ağırlık Doz
Sığır, At 400 kg 20 ml
Dana, Düve 200 kg 10 ml
Buzağı, Tay 100 kg 5 ml
Koyun 40 kg 2 ml
Köpek 10 kg 0,5 ml

 

Genelde tek doz yeterli olup, gerektiğinde 3 gün ara ile ikinci bir doz uygulanabilir.

 

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
50,100 ve 250’ml’lik renksiz flakonlarda, kutulu olarak takdim edilmiştir.