ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

THERANEKRON

THERANEKRON

BİLEŞİMİ 
Tarantula Cubensis’in alkoldeki ekstraktı (1:100/D2)  1.00 mg
Ethanol (%96) 402.80 mg
ÖAB Enjeksiyonluk su ad. 1.00 ml Ph.Eur.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Theranekronun etkisi; yapısında bulunan Spider Venom‘a bağlıdır ve bu komponent uzun süre etkilidir. Yangılı ve nekrotik dokularda absorbsiyon ve demarkasyon olgularının tamamlanması için genellikle tek enjeksiyon yeterli olmakla beraber bazı durumlarda ikinci enjeksiyon yapılmasına ihtiyaç duyulabilir.

Theranekron; özellikle panarisyum’un başlangıç fazındaki tedavilerde kısa sürede çok başarılıdır. Derin tendolar ve tırnak kapsulasının eskimiş yapı bozuklukları durumunda absorbsiyon, demarkasyon ve rejenerasyon süreci daha uzun olacağı için tedaviden kısa sürede bir sonuç elde edilemeyebilir. Güç doğumlardan sonra doğum kanalında şekillenen lezyonların demarkasyonunu sağlamak için, doğuma müdahalenin hemen akabinde Theranekron uygulanmalıdır. Ahırlarda tekrarlayan necrobasillozis olguları mevcut ise ilk semptomlar görüldüğü zaman Theranekron uygulanmalıdır.

Viral hastalıklarda, vezikül oluşum aşamasında uygulanırsa antiflojistik ve rezorbtif etkisiyle vezikülün rezorbsiyonunu sağlayarak erozyon oluşumunu engeller. Erozyon oluşmuşsa, demarkasyon ve rejenerasyon etkisi ön plana geçerek hasarlı dokunun normale döndürülmesini sağlar.

Theranekron; sayılan bu etkilerinin yanında, diğer birçok nekrotik ve proliferatif olgularda da etkilidir. Köpeklerin multipl meme tümörlerinin büyümesini önler ve demarkasyonunu sağlar. Bu amaçla 4-7 gün ara ile 3 kez, 1-6 ml derialtı (SC) olarak uygulanır. İleriki tarihlerde tümörün yeniden aktive olmasını engellemek için 6 ayda bir kez uygulama yapılarak tümör nüksleri kontrol altına alınmış olur. Deri ve anal bölgedeki her türlü flojistik, nekrotik ve proliferatif olgular, Theranekron ile başarılı bir şekilde tedavi edilir. 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Ayak ve tırnak çürükleri, doğum kanalının ülser ve apseleri, şap, ektima, çiçek gibi viral hastalıklardan sonra oluşan lezyonlar başta olmak üzere, her türlü nekrotik, flojistik ve proliferatif olguların demarkasyon, absorbsiyon ve rejenerasyonunu sağlamak amacıyla kullanılır. 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Derialtı (SC) yolla uygulama yapılmalıdır.
Sığır – At 5 – 10 ml
Koyun – Keçi 3 – 6 ml
Köpek 0,5 – 3 ml
Genellikle tek doz yeterli olmakla beraber 4-5 gün sonra tekrar uygulama gerekebilir.
Tümoral olguların tedavisinde ritmik uygulama gereklidir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından itibaren et ve süt için yasal arınma süresi “ 0” (sıfır) gündür. Tedavi esnasında üretilen et ve sütün kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

GENEL UYARILAR
İyot ve camphor içeren ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25 °C’nin altında, oda sıcaklığında saklanmalı, direkt ışıktan korunmalıdır.
Kullanılmaya başlanan bir şişe 28 gün içerisinde tüketilmelidir.
Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
50 ml ve 250 ml çözelti içeren flakonlarda ve karton kutuda satışa sunulur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).